Långsiktiga perspektiv ger hållbara förbättringar

En kombination av ett långsiktigt perspektiv och individuell anpassning ger resultat som står sig över tid. Därför omfattar våra ordinarie kursupplägg två eller tre kursdagar som ligger med tre-fyra veckors mellanrum. Kurserna kan läggas upp som workshop-pass om 2 timmar, halvdagar eller heldagar. Vi utbildar gärna via Skype eller videolänk och har även en kompletterande web-utbildning.

Praktiskt
Utbildningen kan genomföras på plats hos er, via Skype eller videolänk . Antalet deltagare i varje grupp är 5-30 personer.

Hör du till dem som behöver stanna
upp och börja undersöka inom vilka
 områden du kan förändra ditt arbetssätt?
Kontakta oss!