Långsiktiga perspektiv ger hållbara förbättringar

En kombination av ett långsiktigt perspektiv och individuell anpassning ger resultat som står sig över tid. Därför omfattar våra ordinarie kursupplägg två eller tre kursdagar som ligger med tre-fem veckors mellanrum. Kurserna kan läggas upp som seminarie-pass om 2 timmar, halvdagar eller heldagar.  Vi skräddarsyr gärna ett upplägg som är anpassat efter era behov och förutsättningar.

Praktiskt
Utbildningen genomförs på plats hos er eller via Skype/
Teams/Zoom. Antalet deltagare i varje grupp är 5-20 personer. Om ni väljer ett kursupplägg om 3 dagar för en mindre grupp kan även personlig coachning för varje deltagare ingå.

Hör du till dem som behöver stanna upp och börja undersöka inom vilka områden du kan förändra ditt arbetssätt? Kontakta oss!