Aktivitetsbaserat arbetssätt

ör de flesta medarbetare är aktivitetsbaserat arbetssätt är ett helt nytt sätt att arbeta. Därför har Direxio tagit fram ett utbildningskoncept som ger de kunskaper, insikter och färdigheter som behövs för att medarbetarna ska kunna utnyttja fördelarna med det nya arbetssättet. Vill du veta mer om utbildningen i aktivitetsbaserat arbetssätt, klicka här.

Utbildning i aktivitetsbaserat arbetssätt

De senaste åren har alltfler arbetsplatser valt att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. En viktig fråga när man som företag/organisation står inför en övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt är på vilket sätt man kan ge medarbetarna de bästa förutsättningarna att må bra och prestera på den nya arbetsplatsen? Utbildning kan ge företaget en extra skjuts framåt och gör dessutom att man undviker förluster av effektivitet och energi under processens gång.

Vanliga frågor inför
aktivitetsbaserat arbetssätt
Direxio ger svaren

Hur ska jag kunna hålla reda på mitt arbetsmaterial?
(när jag inte kan ha det på mitt skrivbord och i mina hyllor)
Hur vet jag var och när jag kan nå mina kollegor?
(när jag inte kan hitta dem vid deras skrivbord)
Hur planerar och prioriterar jag så att jag hinner allt?
(när jag inte kan lägga mina ”papper” i rätt ordning på mitt skrivbord)
Hur ska jag kunna veta vara jag ska sätta mig när jag kommer till jobbet?
(när jag inte har något skrivbord längre)