Effektiva möten

Vi kombinerar nya insikter och kunskaper med övningar enskilt och i grupp som ger er en ny syn på begreppet ”möten”. Ni får lära er mer om hur man på bästa sätt bidrar på ett möte (både som ledare och deltagare), vilka mötestyper som passar i olika situationer och hur man disponerar ett möte så att det blir så effektivt som möjligt.

Kursen avslutas med att gruppen tar fram riktlinjer/regler för sina interna möten. Reglerna baseras på de behov, synpunkter och idéer som kommit fram under kursen. Genom att gruppen tar fram egna regler skapas en samsyn kring de interna mötenas syfte, upplägg och på vilket sätt de ska genomföras. Det ger gruppen stora förutsättningar att tillsammans skapa en möteskultur som upplevs som meningsfull och som leder arbetet i rätt riktning.

Kursupplägg

Vårt ordinarie kursupplägg omfattar två halvdagar som ligger med sex-åtta veckors mellanrum. Mellan kursdagarna får deltagarna i uppgift att arbeta med de interna mötesprocesserna, både som individer och som grupp. Kombinationen ger ett resultat som står sig över tid och ger möjlighet för gruppen att fortsätta utveckla sin möteskultur.
Utbildningen genomförs på plats hos er. Gruppstorlek 8-15 personer.

Kursinnehåll

  • Mötesformer

  • Mötespunkter

  • Roller och typer på möten

  • Formalia kring möten

  • Förbättra er interna möteskultur

  • Hur kan man påverka externa möten?