Unika och anpassade kursupplägg

Vi skapar ett unikt kursupplägg för varje företag och organisation. Genom att kombinera kursdagar, workshops, seminarier, kurser via Skype/Teams/Zoom och web-baserade kursdelar kan vi erbjuda samma insikter och kunskaper till samtliga medarbetare. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa er, eller boka vår kostnadsfria workshop för ledningsgrupper/styrgrupper.

Syftet med alla våra kursupplägg  är att deltagarna ska få insikter och kunskaper som gör att de på bästa sätt kan utnyttja de möjligheter som ett aktivitetsbaserat arbetssätt innebär. De ska också känna trygghet och tillförsikt inför och efter övergången till det nya arbetssättet och även uppleva en bättre balans mellan arbete och fritid.
För chefer och ledare är målet också att de ska få insikter och kunskaper som gör att de kan leda sina medarbetare i processen kring arbetssätt och i fortsatt arbete i den nya arbetsmiljön.
Vill du veta veta vilka företag och organisationer vi arbetat med i processer kring ett förändrat arbetssätt - klicka här.

Hur ska jag kunna hålla reda på mitt arbetsmaterial?
(när jag inte kan ha det på mitt skrivbord och i mina hyllor)
Hur vet jag var och när jag kan nå mina kollegor?
(när jag inte kan hitta dem vid deras skrivbord)
Hur planerar och prioriterar jag så att jag hinner allt?
(när jag inte kan lägga mina ”papper” i rätt ordning på mitt skrivbord)
Hur ska jag kunna veta vara jag ska sätta mig när jag kommer till jobbet?
(när jag inte har något skrivbord längre)