Medvetet arbetssätt och digitalt arbetssätt
- din väg till en lugnare arbetsdag

Direxio presenterar ett nytt koncept inom Medvetet arbetssätt. Kurser som ger konkreta verktyg för att uppnå ökad kontroll och minskad stress. Kombinationen av insikter kring det egna arbetssättet, ny kunskap kring planering och struktur samt nya kunskaper i Outlook, OneNote och Teams gör att du får praktisk användning av kursinnehållet från första kursdagen. Klicka här om du vill veta vad våra kursdeltagare säger

Utbildning som ger förändring

Våra kurser i Medvetet arbetssätt innefattar minst två kurstillfällen med 3-4 veckor mellan kursdagarna (läs mer om våra kursupplägg här). Eftersom Outlook idag är det arbetsverktyg som de flesta använder idag för kommunikation och planering ingår alltid Outlook, och även OneNote, som en del i våra kurser. Vi visar aktivt, på individnivå, hur varje medarbetare kan använda Outlook och OneNote som stöd i planering och prioritering för att underlätta det dagliga arbetet. Om er organisation har börjat arbeta i Microsoft Teams tar vi även in det i kursupplägget.


Bättre balans i vardagen

Handlar din arbetsdag om att försöka komma ihåg att minnas det du inte får glömma bort? Mötesanteckningar du inte hinner renskriva, information du borde läsa och kollegor som behöver råd och stöd? Medvetet arbetssätt hjälper dig att få bättre balans mellan det du vill, det du måste och det du borde.