Aktivitetsbaserat - ett nytt sätt att arbeta?

Aktivitetsbaserat arbetssätt, (ibland förkortat ABW), är ny form av kontor där medarbetarna inte har fasta arbetsplatser utan i stället tillgång till flera typer av arbetsplatser. På ett aktivitetsbaserat kontor är det arbetsuppgiften som styr vilken plats du arbetar på. Varje medarbetare kan välja arbetsplats utifrån vad de ska arbeta med för stunden.

Aktivitetsbaserat arbetssätt är inget nytt. Det finns många arbetsplatser som alltid varit aktivitetsbaserade, t ex laboratorier, verkstäder och jordbruk. De senaste decenniernas digitala utveckling har gjort att även många som arbetar på kontor kan välja att utföra vissa arbetsuppgifter på en annan plats än vid skrivbordet. Att välja att ”jobba hemma” när man behöver koncentrera sig är vanligt, att boka ett mötesrum om man behöver diskutera med några kollegor likaså. Det innebär att många kontor redan har ett aktivitetsbaserat arbetssätt, eftersom det är både vanligt och tillåtet att man väljer en annan plats att arbeta på än det egna skrivbordet.

Att införa en aktivitetsbaserad arbetsmiljö handlar bland annat om att ge medarbetarna fler möjligheter att hitta en arbetsplats som motsvarar de behov som uppstår inför en viss arbetsuppgift. Andra mål kan vara att öka samverkan mellan olika avdelningar, att underlätta för projektsamarbete osv.

Lite förenklat kan man säga att ett aktivitetsbaserat arbetssätt är nästan som hemma. I ett hem finns olika områden som är anpassade till olika aktiviteter. Du väljer en plats när du ska laga mat, en annan plats när du ska äta, en tredje plats när du vill se på en film och ytterligare en plats när du ska sova. Visst kan man också stå vid spisen och äta och sova i soffan. Men det är svårt, för att inte säga omöjligt, att laga mat i badrummet eller att duscha i klädkammaren.

Hur skapar man de bästa förutsättningarna för alla att må bra och prestera på den nya arbetsplatsen?

Utbildning kan ge företaget en extra skjuts framåt i arbetssätt och samarbete. Dessutom undviker man förluster av effektivitet och energi under processens gång.
Direxio leder processer som berör det konkreta arbetssättet. Med utgångspunkt i vårt koncept inom Medvetet arbetssätt skräddarsyr vi upplägg som passar våra kunder och deras process.
Läs mer om utbildning här!
Boka kostnadsfri workshop här!