Strängnäs kommun

"Att börja arbeta aktivitetsbaserat innebär inte att man bygger om ett kontor utan att man förändrar sitt arbetssätt. Detta var något som vi tidigt förstod när vi påbörjade vårt arbete med ombyggnation av vårt kontor i Strängnäs kommun. Därför började vi titta efter utbildningar som skulle stödja det nya arbetssättet och hjälpa till att öka den digitala mognaden. Vi hittade Direxio och bokade in tre halvdagar vilket visade sig vara både uppskattat och mycket användbart. Direxios utbildning gjorde att vi kunde påbörja processen att börja arbeta på ett nytt sätt; effektivare, mer digitalt och anpassat efter våra nya önskade läge."
Lars Ekström, Tekniska kontoret, Strängnäs kommun

Aritco hissar

"Vi har anlitat Direxio i samband med vår flytt till nya aktivitetsbaserade lokaler. Alla tjänstemän har fått en introduktion, två utbildningstillfällen, samt möjlighet till webinar.
Pia utbildade oss alla på ett avväpnande och jordnära sätt, vilket gjorde att alla kände att de vågade ställa frågor.
Pias utbildning innefattade verktygsdelar (Outlook och OneNote) såväl som arbetssätt (Kasta, Sortera, Göra) och avsnitt kring hur hjärnan fungerar.
Som en direkt konsekvens har de allra flesta lagt bort sina anteckningsblock och använder nu OneNote för anteckningar och att göra-listor.
Det är ett bra första steg i vår digitaliseringsresa och också toppen för våra hållbarhetssträvanden!"
Kerstin Solbu, vd, Aritco hissar

Upplands Väsby kommun

"I samband med flytten till ett aktivitetsbaserat kontor där flera olika enheter flyttade samman i gemensamma lokaler såg vi behov av utveckling och inspiration för att arbeta mer digitaliserat.
Målet var att ge medarbetarna bättre kunskap om de digitala verktyg som redan finns och skapa ett intresse för att använda dessa i den nya kontorsmiljön för att effektivisera och underlätta arbetet. Därför valde vi att anlita Direxio för att utbilda oss i Medvetet och digitalt arbetssätt.
Det finns en stor vinst i att så många som möjligt får ta del av samma utbildning. Det ökar nyttan för verksamheten och man kan hjälpa och stötta varandra.
Malin Löfdahl, projektledare, Upplands Väsby kommun