Utbildning är nyckeln till ett aktivitetsbaserat arbetssätt

De senaste åren har alltfler arbetsplatser valt att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. För de flesta medarbetare är aktivitetsbaserat arbetssätt är ett helt nytt sätt att arbeta. Därför har Direxio tagit fram ett utbildningskoncept, baserat på vårt kursprogram i Medvetet arbetssätt*,  som ger kunskaper, insikter och färdigheter så att medarbetarna ska kunna utnyttja fördelarna med det nya arbetssättet.
Vill du veta mer om utbildningen i aktivitetsbaserat arbetssätt, klicka här
Vill du veta vilka kunder vi arbetar med, klicka här

Utbildning - en viktig del av processen

Direxios bidrag i processen är utbildning i det konkreta arbetssättet. Utbildning ger en extra skjuts framåt och gör dessutom att man undviker förluster av effektivitet och energi under processens gång. Dierxios utbildning i aktivietsbaserat arbetssätt ger svaren och ger inspiration inför de nya möjligheterna.

*Medvetet arbetssätt är en utveckling av det som tidigare kallades Personlig effektivitet.