Kvalitetstid på jobbet

Direxios mission är att utveckla individer och grupper med syftet att minska stress och öka motivationen. Genom vårt koncept Medvetet arbetssätt hjälper vi företag och organisationer som vill utvecklas genom att erbjuda inspiration och kunskap kring hur man kan uppnå en fokuserad och stressfri arbetsdag.

Medvetet
arbetssätt

Direxio presentar ett nytt koncept inom Medvetet arbetssätt (tidigare kallat Personlig effektivitet). Genom att kombinera kunskap och nya insikter kring arbetssätt med en Outlook-kurs får våra kursdeltagare praktisk användning av kursinnehållet från första kursdagen. Resultatet märks direkt i form av minskad stress och bättre balans i vardagen. Kursen är en investering både för dig och företaget eftersom du frigör mer tid för fokuserat arbete samtidigt som den minskade stressen leder till förbättrad hälsa.

Aktivitetsbaserat
arbetssätt

Aktivitetsbaserat arbetssätt är ny form av kontor där medarbetarna inte har fasta arbetsplatser utan i stället tillgång till flera typer arbetsplatser.  Utbildning är en viktig pusselbit i det strategiska pussel som en övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt innebär.
Utbildning ger företaget en extra bra start och dessutom undviker man förluster av effektivitet och energi under processens gång. Läs mer om aktivitetsbaserat arbetssätt här.

Outlook
effektiv planering

Outlook är det arbetsverktyg som de flesta använder idag för planering och kommunikation. I Outlook kan du hålla koll på dina arbets-uppgifter, din ”göra”-lista och aktuella kontakter på ett enkelt och överskådligt sätt. På våra kurser visar vi aktivt hur varje medarbetare kan använda Outlook optimalt för att få bästa stöd i arbetet och underlätta vardagen. Om ni även arbetar, eller vill börja arbeta i, OneNote så kombinerar vi de två programmen till en kurs och visar alla praktiska kopplingar som finns.