Workshop

Workshopen belyser medarbetarnas process mot en aktivitetsbaserad arbetsmiljö när det gäller vanor, struktur, planering och prioritering. Genom att ge kunskap och utmaningar till de som ska leda processen skapar vi förståelse för vilka insatser som kan behövas för att medarbetarna  i god tid ska få möjlighet att utveckla och förändra sitt arbetssätt.  

Mål

Målet med workshopen är att styrgruppen/projektgruppen ska kunna fatta mer medvetna och kvalificerade beslut kring medarbetarnas utbildningsbehov samt när i processen det är lämpligt med olika utbildningsinsatser.

Metod

Genom att vi belyser ämnet
Medvetet arbetssätt från olika håll skapas insikter kring det egna arbetssättet. Deltagarna i workshopen får egna erfarenheter som gör dem bättre rustade som beslutsfattare. Vilka steg behöver medarbetarna ta för att lämna de egna skrivborden och kunna utnyttja alla möjligheter som ett aktivitetsbaserat kontor erbjuder?
Workshopen tar 1-1,5 timme och är kostnadsfri.
Boka här!