Vi hjälper medarbetare till en lugnare arbetsdag

Vi läser i tidningar och hör på nyheterna att stressrelaterade sjukdomar ökar i Sverige. Det kostar - både för de som drabbas, för arbetsplatsen och för samhället som helhet. Tänk om det fanns en enkel lösning som kunde motverka stress och stress-relaterade sjukdomar. Det skulle spara både mänskligt lidande och skattepengar.

För åtta år sen upptäckte jag att det fanns en metod som kan hjälpa och där ligger min starkaste drivkraft idag. Utifrån grunderna i det som kallades personlig effektivitet skapade jag Direxios koncept inom Medvetet arbetssätt. Genom att kombinera de nya digitala möjligheterna med de kunskaper och metoder som fanns inom personlig effektivitet med skapade jag ett kursprogram som är både enkelt, utmanande och ger tydliga resultat i vardagen.

Direxios mål är nu att arbeta för ett mer hållbart arbetsliv, både när det gäller personlig hälsa, företagets/organisationens effektivitet och samhällsekonomin i stort. Medvetet arbetssätt handlar om att ta kontrollen över sin arbetsdag i så stor utsträckning som möjligt. När du gör det så ökar du kollen och överblicken, vilket leder till att stressen minskar och du får tillgång till mer av din kapacitet och fler fokuserade arbetstimmar.

Att lära sig ett medvetet arbetssätt är också en viktig del i processen för de företag och organisationer som går över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Redan för sex år sedan började jag ta fram vårt kursupplägg inom det området och nu arbetar vi på Diriexio med föra ut kunskap och insikter om den stora betydelse som utbildning i ett digitalt, papperslöst arbetssätt har i processen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

På Direxio är vi både stolta och glada att få hjälpa våra kursdeltagare till en lugnare arbetsdag. Vi vet att insikterna och kunskaperna som vi förmedlar ger långsiktiga effekter och motverkar skadlig stress. Tillsammans med mina medarbetare välkomnar jag alla till en lugnare arbetsdag.

Pia Andreason, ägare och grundare

Direxio AB
(bild Anna Åslund)