Vi ger dig kvalitetstid på jobbet

Direxios mission är att utveckla individer och grupper med syftet att minska stress och öka motivationen. Genom vårt koncept Medvetet arbetssätt hjälper vi företag och organisationer som vill utvecklas genom att erbjuda kunskap och inspiration kring hur man kan uppnå en fokuserad och stressfri arbetsdag.

"Mycket lärorikt när Pia visade vad vi kan synkronisera och effektivisera med hjälp av OneNote och Outlook.
Nu är det bara att fördjupa sig i webbkursen som vi fick, där vi får möjlighet att repetera och ”leka” fram mer kunskap och förståelse i den digitala världen."

Medvetet
arbetssätt

Direxio presentar ett nytt koncept:
Medvetet arbetssätt (tidigare kallat Personlig effektivitet). Genom att kombinera kunskap och nya insikter kring arbetssätt med utökade kunskaper i Outlook och OneNote får våra kursdeltagare praktisk användning av kursinnehållet från första kursdagen. Resultatet märks direkt i form av minskad stress och bättre balans i vardagen. En investering både för medarbetarna, arbetsgruppen och företaget/organisationen som helhet.

Aktivitetsbaserat
arbetssätt

Utbildning är en viktig pusselbit i det strategiska pussel som en övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt innebär.
För de flesta medarbetare är aktivitetsbaserat arbetssätt ett helt nytt sätt att arbeta. Utbildning ger företaget en extra bra start och dessutom undviker man förluster av effektivitet och energi under processens gång. Läs mer om aktivitetsbaserat arbetssätt här.

Outlook
effektiv planering

"Vi använder nog bara en del av alla funktioner och finesser som finns" är ett vanligt antagande när det gäller Outlook. Vi kan bara konstatera att det stämmer! På våra kurser visar vi aktivt hur varje medarbetare kan använda Outlook, och även OneNote, optimalt för att få bästa stöd i arbetet och underlätta vardagen. "Att det fanns så mycket som kunde hjälpa mig - varför har ingen visat det här förut?!?" är en kommentar vi ofta får från våra kursdeltagare.