Våra kunder

Sedan starten 2012 har Direxio utbildat följande kunder:
Kommuner: Arboga, Danderyd, Enköping, Falun, Gävle, Håbo, Hässleholm, Lidingö stad, Knivsta, Nynäshamn, Sollentuna, Solna, Stockholms stad (Älvsjö, Farsta, Hässelby-Vällingby, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta samt Bromma stadsdelar), Strängnäs, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Västerås stad, Örebro, Östersund
Statliga verk: Läkemedelsverket, Pensionsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Kammarkollegiet, Lantmäteriet (huvudkontoret + sex kontor), UD, Jordbruksverket
Fastighetsbolag: Higab, Tornberget (Haninge kommun), Göteborgslokaler, Stockholmshem, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren, Ica Fastigheter, Tyresöbostäder
Teknikföretag: WSP, Sweco, Skanska
Arkitekter: Tengbom, Sweco architects, Link arkitekter
Övriga: UUA, SIPU, Västra Mälardalens kommunförbund, Signify, Trönnberg & Co, Sobona, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Aritco hissar AB, Stadsmissionen, Unibail-Rodamco-Westfield, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Roche, Advokatfirman Fylgia, Strängnäs stift, Miljömärkning Sverige AB, SIS, Green landscaping, Fackförbundet Vision, Affärskraft, Första och Tredje AP-fonden

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Vi har hjälpt flera kunder i deras process till ett aktivitetsbaserat arbetssätt:  

  • Sveriges kommuner och regioner, SKR (tre projekt)
  • Statliga verk: Kammar-kollegiet, Livsmedelsverket, Lantmäteriet (6 kontor), Jordbruksverket
  • Strängnäs kommun, Upplands Väsby kommun
Vill du ha mer information eller kontakt med en referenperson hos någon av våra kunder, klicka här.